Blog

Bekijk hier onze blog met zelfgeschreven posts.

Lees verder

Publicaties

Over a hundred theme options ready to make your website unique

Leesverder

Contact

Heeft u vragen op opmerkingen neem contact met ons op.

Lees verder

Home

Welkom bij de School voor Sjamanisme in Amsterdam

De stichting School voor Sjamanisme stelt zich tot doel om mensen te laten kennismaken met diverse sjamanistische tradities en de daarbijbehorende kennis en technieken.

In de opleiding “Sjamanisme en Transformatie” begeleidt zij mensen in een proces van bewustwording, transformatie en heling op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Daarbij wordt ondermeer de authentieke – in aanleg aanwezige – kracht van de persoon aangesproken en zal er in samenwerking met het acupunctuur centrum Amsterdam en het yoga instituut Amsterdam, aandacht worden besteed aan de onderliggende gemeenschappen.

De lessen worden gegeven door zowel ‘native’ als Nederlandse docenten van verschillende achtergrond. We proberen zo een brug te slaan tussen ‘oude kennis’ en onze hedendaagse maatschappij.

De opleiding is een aanvullende beroepsopleiding en voor iedereen die zich via de school op persoonlijk vlak verder wil ontwikkelen. Het biedt je tevens de mogelijkheid om datgene wat je tijdens de opleiding hebt ervaren te integreren in je dagelijks leven, je huidige of toekomstige werk.
Wat is (hedendaags) Sjamanisme?

Sjamanisme is een verzamelnaam voor spiritueel leiderschap, dat vroeger over heel de wereld – en dus ook bij ons – werd gepraktiseerd. Sjamanen worden nog steeds bij vele volkeren verspreid over de aarde aangetroffen. Sjamanistische levensvisies bij ‘natuurvolkeren’ zijn cultureel bepaald. Er bestaan dan ook vele, soms sterk uiteenlopende, vormen van. Hoewel sjamanisme geen georganiseerde religie is, wordt het door veel antropologen gezien als de oudste spirituele stroming op aarde.
In de westerse wereld is het sjamanisme grotendeels verloren gegaan.
Hedendaags sjamanisme is in het westen niet zozeer een door je cultuur bepaalde levensvisie, maar meer een bewust gekozen levenshouding. Deze houding vindt zijn bron en inspiratie in sjamanistische culturen, maar krijgt gestalte in een geïndustrialiseerde westerse wereld. Zo wil de school het ook uitdragen. Kennis vaardigheden en rituelen uit sjamanistische culturen kunnen zo – opnieuw – een plaats krijgen in onszelf en in de maatschappij. Vanuit die levenshouding kun je gaan ervaren dat alles één is, dat er geen afgescheidenheid bestaat, maar dat alles onverbrekelijk met elkaar verbonden is. Daarbij gaat het niet alleen om de gemeenschap van mensen, maar evenzeer om de verbinding met de natuur, de invloeden uit andere dimensies en om de verbinding met je eigen, individuele kracht, wijsheid en eigenheid.

Sjamanisme betekent ervaren. Je eigen ervaring staat centraal. Dit wil zeggen dat je de persoon die je bent in verbinding brengt met de helende krachten, de magie van de natuur en het mysterie van het leven. Je leert omgaan met je eigen helende vermogens, je dromen en je creativiteit.

Bewustzijn en energie

Het sjamanisme gaat ervan uit dat alles een eigen bewustzijn en een eigen energieveld heeft. Als een energieveld verstoord is zal een sjamaan in liefde en wijsheid een aanzet geven tot herstel. Verstoring kan op vele niveaus hebben plaatsgevonden; van fysiek tot emotioneel, van mentaal tot spiritueel, van persoonlijk tot maatschappelijk (individueel of in een gemeenschap), tussen de mens en zijn omgeving. Belangrijk is dat een sjamaan altijd het zelfhelende vermogen van iemand zal stimuleren. De sjamaan kent het mysterie van de dood en is zich bewust van de onsterfelijkheid van de ziel. Een bijzondere kwaliteit van een sjamaan is dat hij of zij kan schouwen en reizen in andere werkelijkheden en daar, met de hulp van zijn of haar krachtdieren en gidsen, informatie kan krijgen over tal van zaken. Dat kan informatie zijn over de aard van de verstoring van het energieveld, over iemands ziekte of over een belangrijke beslissing die iemand moet nemen. Deze sjamanistische inzichten vormen een waardevolle aanvulling op andere levensopvattingen en therapievormen.

Het medicijnwiel

De opleiding volgt het patroon van het medicijnwiel. Dit wiel is een zeer oud symbool voor het leven. Oorspronkelijk is het een cirkel met een kruis erin. Het medicijnwiel wordt gelegd van stenen, die alle een eigen betekenis hebben. De buitenste stenen van het kruis vertegenwoordigen de vier windrichtingen: oost, zuid, west en noord. Deze staan symbool voor het cyclische karakter van alles dat bestaat: begin, bloei, afsterven, transformatie. Voor ons westerlingen is dat een helend inzicht, omdat we in een cultuur leven waarin het lineaire denken de boventoon voert, met het idee van een begin en een einde. Maar elk begin kent een einde en elk einde een nieuw begin. Alles beweegt volgens een oeroud vast patroon, dat we weerspiegelt zien in de vier jaargetijden. Als het oude niet mag en kan sterven, kan er geen nieuw inzicht ontstaan, kan er geen nieuw leven ontstaan.

De opleiding staat in het teken van kennismaking met deze inzichten en de wijsheid van verschillende sjamanistische tradities. Dat gaat gepaard met persoonlijke groei, waarvoor we een veilige plaats willen bieden. Moed, kracht, liefde, creativiteit, gemeenschapszin, natuur, confrontatie, transformatie, het zijn zaken waarmee je veelvuldig in aanraking komt en waarmee je leert omgaan. Je zult jezelf gedurende de opleiding confronteren met de persoon die je bent op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Het volgen van deze opleiding maakt echter geen sjamaan van je.

Het logo van de school

Ons logo is gebaseerd op een petroglief, gemaakt door de oorspronkelijke bewoners van Hawaï. Het is uitgehakt in een lavasteenafzetting. De afbeelding stelt een ‘rainbowman’ voor. Deze regenboog man is verwant aan de regenboogslang die vruchtbaarheid en groei brengt. Wanneer iemand door het sjamanisme aangeraakt wordt, kan dit tot vruchtbare verandering en groei leiden. Aanvankelijk was het een enkelvoudige afbeelding. In een later stadium hebben we de figuur verdubbeld om zo symbolisch onze weg naar verbinding binnen de school weer te geven.

De school voor Sjamanisme in Amsterdam deelt een pracht van een locatie aan de Keizersgracht in hartje Amsterdam met Tandarts praktijk Amsterdam West en Chiropractor centrum Amsterdam.

Ons instituut is enkel te bezoeken op basis van een eerder gemaakte afspraak.

Wethouder Carolien Gehrels is verheugd met de komst naar Amsterdam:   “Spiritueel leiderschap is een positieve verrijking van ons zijn”, aldus de wethouder.

Een probleem voor onze scholengemeenschap is dat het woord en de betekenis van sjamanisme heel onduidelijk is voor veel mensen, wij zijn daarom voorlichtingen gaan geven bij bedrijven door heel Nederland. Waarom wij er voor kiezen om bij bedrijven langs te gaan is simpelweg omdat wij op andere manieren geen mensen weten te trekken. Wij hebben al meerdere malen geprobeerd de ouders in de regio bij elkaar te krijgen voor een voorlichting, maar deze initiatieven waren weinig succesvol. De drukste voorlichting was met 10 ouders, dit schiet voor ons niet op. Daarom hebben wij bedrijven gevraagd of zij ons een kwartier van hun tijd willen geven om een kort en bondige voorlichting te geven. Zo proberen wij op een dag 10 voorlichtingen te doen. Echter blijkt dat veel bedrijven niet op deze voorlichtingen zitten te wachten, en slaan ons verzoek vaak af.

Zelf weten wij zeker dat we een leuk en interessant verhaal hebben die wij graag met deze mensen willen delen. En wij weten zeker dat wij een aantal ouders zullen overtuigen dat onze manier van scholing het beste is voor het kind. Tot volgende week!

Recent Posts