Jaartraining Sjamanisme

De jaartrainingen zijn voor een ieder die zich wil verdiepen in het sjamanis​me.